Beleidsthema's

De West-Vlaamse Milieufederatie focust zich met haar beleidswerking op een aantal actuele dossiers en thema’s, die een bovenregionale of West-Vlaamse dimensie hebben, maar daarenboven ook passen in het streven naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. Samen met onze lidverenigingen werken we zo o.a. rond kwalitatieve open ruimte, gezonde leefomgeving, meer natuur en bos, propere en natuurlijke waterlopen, hernieuwbare energie en energiebesparing, economie & voedselvoorziening binnen de grenzen van de planeet, …

In het menu worden de beleidsthema’s weergegeven waaronder telkens enkele artikels, standpunten of persberichten te lezen zijn. Waar mogelijk worden documenten via een link ontsloten aan de lezer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© West-Vlaamse Milieufederatie vzw   Beenhouwersstraat 7   8000 Brugge   T/F 050 707 107  secretariaat@wmfkoepel.be  www.wmfkoepel.be