De West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) vzw

koepelvereniging van de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen

 

De WMF overkoepelt 85 West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen. Dit zijn zowel erkende, als niet erkende streekverenigingen, regionale, thematische en gewestelijke natuur- en milieuverenigingen, werkzaam in West-Vlaanderen.

De WMF wil de natuur en het leefmilieu in de provincie West-Vlaanderen beschermen en verbeteren door het beïnvloeden van overheden, maatschappelijke organisaties en het versterken van het middenveld.

De WMF wil de lijm zijn tussen de West-Vlaamse milieu- en natuurverenigingen en verwoordt de gemeenschappelijke standpunten naar het beleid. Ze is ook het aanspreekpunt voor zowel de provinciale diensten, als de natuur- en milieuverenigingen in West-Vlaanderen.


Nu in de kijker:

De West-Vlaamse Natuurstudiedag: schrijf vanaf nu in!
Het memorandum voor de Provincieraadsverkiezingen 2018 staat online (klik)! Net als dossier veeteelt en gezondheid.
Volg het nieuws op www.facebook.com/wmfkoepel/

 

 

 

 

 

 

© West-Vlaamse Milieufederatie vzw   Beenhouwersstraat 7   8000 Brugge   T/F 050 707 107  secretariaat@wmfkoepel.be  www.wmfkoepel.be