Economie en transport
Hoe kan de economische ontwikkeling gestuurd worden binnen de draagkracht van de natuurlijke omgeving?   Economische ontwikkeling met minder druk op milieu en natuur, is één van de grootste uitdagingen van de mens.

  

In opdracht van de provincie West-Vlaanderen werden drie (kennisgedreven) economische clusters gedefinieerd: Blue Energy, Agro-voedingsindustrie en de materials en plastics cluster. Binnen elk van deze clusters tracht de WMF informatie te verzamelen en standpunten op te stellen en te verdedigen.

 

Economie, met respect voor de draagkracht van de natuur

Of het nu transport is, havenindustrie, agro-industrie, of andere vormen van nijverheid: de draagkracht van de aarde dient het uitgangspunt te zijn voor de verdere ontwikkeling. Een productie die de natuurlijke voorraden niet uitput, maar een kringloop sluit en steeds zoekt naar de meest duurzame vernieuwingen, met duurzaamheid over de lange termijn.


Relevante teksten

Cradle to cradle

Welvaart zonder groei? (naar T. Jackson)

Samenvatting debatavond 'Lokale groei door vergroenen economie?' (ism provincie West-Vlaanderen oktober 2013)

Leesvoer voor verandering

Duurzame idealen en cooperatief ondernemen


Logistiek Platform West-Poort

De provincie lanceerde in september 2008 het Logistiek Platform West-Poort. Eerder liep er al een campagne om de logistieke troeven van West-Vlaanderen in de kijker te zetten.  Met het verderzetten van het Logistiek Platform West-Poort wil de provincie de sector “transport-distributie-logistiek” in West-Vlaanderen versterken.  Deze ambities hebben ook gevolgen voor de transportinfrastructuur en het ruimtegebruik in de provincie.


Relevante teksten:

West-Deal & Logistiek Platform West-Poort (Website West-Vlaanderen)

De stoflongen van Roeselare

Seine-Schelde-West: Het Schipdonkkanaal

Help de Leie! (2015)

 

Milieuvergunningen

Binnenkort treedt de omgevingsvergunning in voege. Zowel kansen als uitdaging voor de milieu- en natuursector, een overzicht:

Relevante teksten:

De permanente omgevingsvergunning

Decreten complexe projecten en omgevingsvergunning: vloek of zegen? (2015)


Duurzame mobiliteit

Om transitie in het verkeer te veroorzaken, moeten de mensen niet alleen autodelen, maar in eerste plaats duurzame verplaatsingen doen. Het beleid moet hier dan ook op afgestemd zijn. Met WMF zoeken we steeds nieuwe informatie om aan het beleid voor te leggen en mee te streven naar een kantelmoment, waar de duurzame transportmodi de norm worden.


Relevante teksten:

De principes van duurzaam transport in de gemeente (engelstalig)

MaxSumo: handleiding bij plannen, controleren en evalueren van mobiliteitsprojecten

Trage wegen: inspiratiepakket slimme schakels

Extra informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© West-Vlaamse Milieufederatie vzw   Beenhouwersstraat 7   8000 Brugge   T/F 050 707 107  secretariaat@wmfkoepel.be  www.wmfkoepel.be